ECHIPA COMPARTIMENTULUI


Achim

 

Dr. Ing. Alexandru ACHIM - SEF COMPARTIMENT IT

SPECIALIST RETELE DE COMUNICATII DATE&VOCE

alexandru.achim@inflpr.ro

   
Andrei C

Andrei  CRETULESCU

TEHNICIAN RETELE DATE SI SISTEME DE CALCUL

andrei.cretulescu@inflpr.ro